Stanovené termíny revizí

Tlakové nádoby stabilní dle NV 192/2022 Sb.
výchozí revize před uvedením TNS do provozu (pokud nebylo vydáno prohlášení shody)
první provozní revize do dvou týdnů po zahájení provozu nádoby
provozní revize 1× ročně
vnitřní revize 1× za 5 let
zkouška těsnosti po každé vnitřní revizi a pro ověření těsnosti
tlaková zkouška 1× za 10 let
obsluha tlakových nádob 1× za 3 roky
Zásobníky LPG dle ČSN 69 0012
běžná kontrola LPG při plnění zásobníku
pravidelná revize LPG 1× za 2 roky
zkouška zásobníku LPG dle plánu, alespoň 1× za 20 let
Parní a horkovodní kotle dle NV 192/2022 Sb.
provozní revize kotle I. a II. třídy 1× za 3 měsíce
provozní revize kotle III. a IV. třídy 1× za 6 měsíců
vnitřní revize kotle I. a II. třídy 1× ročně
vnitřní revize kotle III. a IV. třídy 1× ročně (možno prodloužit na 2 roky)
zkouška těsnosti po každé vnitřní revizi a pro ověření těsnosti
tlaková zkouška 1× za 10 let
obsluha parních a horkovodních kotlů 1× za 5 let (TIČR), 1× za 3 roky (revizní technik)
Nízkotlaké teplovodní kotelny dle vyhl. č. 91/1993 sb.
odborná prohlídka 1× ročně; u nových kotelen před jejich uvedení do provozu
obsluha teplovodních kotelen 1× za 5 let
Potrubí dle ČSN 13 0108
prohlídka potrubí 1× za 6 měsíců
obsluha potrubí 1× za 2 roky
revize expanzomat